“Người tốt là do bẩm sinh, ở đâu cũng tốt, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù là người đó có ở trong giới thượng lưu, trung lưu hay hạ lưu cũng thế thôi! Cái bản chất hồn nhiên, cái tâm thiện bao giờ cũng vẫn vậy, không hề thay đổi.”

– Nhất Linh & Khái Hưng, Gánh Hàng Hoa

Advertisements