Con tim em yêu anh, không biết giãi bày chốn nào…

Giá như em có cách vượt bức tường cao, chấp cánh bay tìm anh

Thì những oán trách nơi em cũng chẳng cần làm sáng tỏ

Chỉ cần anh ôm chặt em vào lòng mà thôi

Nếu như mây kia biết được

Những đêm em thức nhớ anh..

(Hứa Như Vân)

Advertisements