Tình cảm và tương tư như cuốn sách ta yêu nhất. Chương cuối kia không có dũng khí mở ra. Câu chuyện dù có đẹp đến đâu, kết thúc vẫn là chia xa. Vậy nên không dám tò mò để làm vấy bẩn kết cục. Giống như một bí mật không ai dám động đến, hiện tại bị vạch trần. Kỳ thật không đủ dũng khí thừa nhận ngày mai. Hãy vui đêm nay, niềm vui hư vô mờ mịt tuy rằng không thể tiếp tục triền miên. Yêu thương một đời, nguyện vọng nhỏ bé này thực khó khăn. Hãy giữ lại một chút khoảng cách trở về cho trái tim đập loạn. Hãy vui đêm nay, hư vô mờ mịt. Dao động như vậy, không bằng từ bỏ thôi.

– 黄丹仪

Advertisements